Pfandbriefstelle - Verwertungsgesellschaft AG i.A.

PUBLICATION

last update:
06/06/18

Offenlegung
gemäß §26 (alt) BWG iVm Offenlegungsverordnung

Offenlegung 2013

Offenlegung 2012

Offenlegung 2011

Offenlegung 2010

Offenlegung gemäß § 65a BWG

Offenlegung 2016

Aktuelle Informationen zur Einbringung

Informationsmeldung 15.01.2015

information note 15.01.2015

Informationsmeldung 30.06.2014

Zum Anfang